บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต


  รายวิชาที่มีอยู่

  หน่วยที่ 1 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
  หน่วยที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  หน่วยที่ 3 การจัดการข้อมูลปฐมภูมิ
  หน่วยที่ 4 ออกแบบอัลกอริทึมเพื่อแก้ปัญหาหรืออธิบายการทำงานที่พบในชีวิตประจำวัน
  หน่วยที่ 5 ออกแบบและเขียนโปแรกรมอย่างง่าย
  - สร้างสรรค์ชิ้นงาน

  เทคโนโลยีสารสนเทศ

  หน่วยที่ 1  วิวัฒนาการและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
  หน่วยที่ 2  หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
  หน่วยที่ 3  ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  หน่วยที่ 4  ข้อมูลและการจัดการข้อมมูล
  หน่วยที่ 5  การจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Access 2016

  การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
  หน่วยที่ 1 รู้วิธีทำโครงงาน

  หน่วยที่ 2 แนะนำ Python
  หน่วยที่ 3 พื้นฐานการเขียนโปรแกม Python
  หน่วยที่ 4 ฟังก์ชันก์
  หน่วยที่ 5 การทำงานแบบเงื่อนไขและวนซ้ำ
  หน่วยที่ 6 ลิสต์
  หน่วยที่ 7 การใช้งานไฟล์และชนิดข้อมูล
  หน่วยที่ 8 การประยุกต์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ข่าวและประกาศ

  รูปภาพของManatchanok Tamwong
  คู่มือการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  โดย Manatchanok Tamwong - จันทร์, 10 เมษายน 2017, 3:43PM
   

  คู่มือการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง การจัดการฐานข้อมูลด้วยโปแกรม Microsoft Access 2016